НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ | ИЗГРАЖДАМЕ |

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛ. ТАБЛА

За нас Контакти
Кои сме ние?

За нас

“ЕЛАМ-94” ООД е специализирана фирма за проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, подържане и ремонт на трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН. Произвежда, доставя и монтира КТП /комплектен трансформаторен пост/, разпределителни касетки и всички видове електрически табла със сертифицирани градивни елементи от местно производство или внос от световни водещи производители.

  • Внедрява нови типове трафопостове, специално предвидени за вграждане в жилищни, обществени и други сгради, при спазване на най-строгите международни норми за защита от шум, вибрации, електромагнитни полета и др.
  • Фирмата разполага с хора с необходимата квалификация за електромонтажни дейности, за строително-монтажни работи за кабелни линии и с необходимата техника за извършване на видовете работи.
  • Разполагаме и с извънщатен квалифициран персонал за извършване на специфични видове работа – пусково-наладъчни работи и профилактични изпитания.
  • “ЕЛАМ-94” ООД  е специализирана фирма за изграждане на вътрешни ел.инсталации на жилищни и промишлени сгради.

Новини