Започна работата по МТТ за Временна постройка в м.“Дреновец“

Външно електрозахранване

  • изграждането на нов трафопост – изграждане и монтиране на МТТ,  монтиране на трансформатор, заземителен контур.
  • Монтаж на РОМ и вентилни отводи на стълб.