Завърши работата по МКТП за Училище с детска градина в р-н“Лозенец“

  • изграждането на нов трафопост – изграждане и монтиране на МКТП,  монтиране на трансформатори, заземителен контур.
  • поставяне на тръбна мрежа и изтегляне на кабели;